Welkom op de website van Jeugdhuis De Vier Bomen vzw.

Jeugdhuis De 4 Bomen?

 

Een jeugdhuis opgericht voor de jeugd van Tombeek en omstreken. Een jeugdhuis waar plaats is voor jongeren, waar de prijzen democratisch zijn en waar er plaats is voor een goed feestje/gesprek. Jeugdhuis De 4 bomen is een jeugdhuis waar jongeren in hun vrije tijd samenkomen. Babbelen, lachen, afspreken, … Het jeugdhuis organiseert thema’s en activiteiten die zijn eigenheid weerspiegelt. Het jeugdhuiswerk is van de jongeren zelf, door en voor hen gedaan. Het draait om netwerken, rond de toog en veel verder.


Wat is Jeugdhuis De 4 Bomen ?


Jeugdhuis De 4 Bomen is groepswerk, waarbij de diversiteit onder de jongeren als een meerwaarde wordt beschouwd. Het is een open huis, waar onderlinge verschillen ervoor zorgen dat jongeren van elkaar leren. Er worden grenzen verlegd, nieuwe mogelijkheden ontdekt. Het jeugdhuis is een plaats waar kan geëxperimenteerd worden, waar jongeren kunnen proberen, kunnen vallen, maar waar ze ook (nieuwe) kansen krijgen, mogen opstaan en herproberen. Ze worden er uitgedaagd voor zichzelf op te komen en zich te uiten, ze verleggen er hun grenzen. Het jeugdhuis is met andere woorden een context waarin jongeren al doende kunnen leren, zowel bewust als onbewust. Van zichzelf en van elkaar. En dit alles gebeurt terwijl jongeren plezier maken. Kan het beter?


Waarom Jeugdhuis De 4 Bomen ?


Om zijn eigenheid, zijn geweldig democratische prijzen, zijn hedendaagse muziek, zijn eigen mening.